0318 - 743 100

Alumide

Alumide wordt specifiek gebruikt voor het printen van 3D objecten. Het is een samenvoeging van de woorden aluminium en polyamide. 

Explosiegevaar

Het stof is erg fijn en explosiefgevoelig. Bij afzuigen van alumide dient dan ook terdege rekening gehouden te worden met deze eigenschappen en dient de afzuiginstallatie in een ATEX uitvoering geleverde en gebouwd te worden.

Fijnstof

Voor de mate van fijnheid dient een geschikt filter toegepast te worden, waarmee het zondemeer mogelijk is om het stof uit de lucht te filteren. Een juiste filterbelasting en afreinigingsmethode is hiervoor specifiek van belang.