0318 - 743 100

Biomassa

Biomassa wordt gewonnen uit zowel plantaardig als dierlijk materiaal en veelvulldig gebruikt als brandstof voor allerlei toepassingen. Bij de verwerking van dit materiaal treed veelal stof op dat kan resulteren in een explosief mengsel.

Explosiviteit

Het is dan ook wenselijk om binnen producerende omgevingen, waar biomassa verwerkt wordt het vrijkomende stof te beperken om ATEX zonering te voorkomen, dan wel te verlagen. Een goede stofafzuiging is in deze dan ook vaak onoverkomelijk. 

Projectvoorbeelden