0318 - 743 100

Cacao

In de voedingsmiddelen industrie komt bij de productie van diverse producten cacaopoeder als ingredient voor. Cacao poeder heeft een aantal specifieke eigenschappen die van belang zijn bij het ontwerpen van een afzuigsysteem hiervoor. 

Vocht

Omdat cacao van zichzelf hygroscopisch is zal hier rekening mee gehouden moeten worden bij de opbouw van de afzuigleidingen, vangkappen en bij het toe te passen filtermedium. Een afzuigsysteem voor cacao poeder vergt de nodige kennis en praktijkervaring. 

Voedingsmiddelen 

In de meest gevallen wordt cacao poeder in de voedingsmiddelen industrie verwerkt en zal daarom ook vaak een filterinstallatie en leidingsysteem behoeven dat opgebouwd is uit roestvast staal (RVS 31 6). Lutec levert hiervoor complete oplossingen, waarbij oog is voor het ontwerp van de gehele installatie van afzuigsysteem tot filtertoepassing. 

Praktijkvoorbeelden:

Projectvoorbeeld   Ontstoffing van een productielijn voor hagelslag