0318 - 743 100

Digestaat

Een bestandsdeel van mest in de vorm van vergisting noemen we Digestaat. Dit is veelal een restproduct bij de vervaardiging van biogas. Digistaat heeft een aantal specifieke eigenschappen en is afhankelijk van de stofsamenstelling explosief gevoelig.

Ontstoffing van Digistaat

Om digestaat op een juiste en veilige wijze te kunnen afzuigen is een doordacht installatie concept nodig. De gehele installatie zal in de meeste gevallen voorzien moeten worden van de nodige veiligheidsvoorzieningen aangaande de ATEX wetgeving. Daarnaast dient het juiste type filterinstallatie toegepast moeten worden.

Praktijkvoorbeeld:

Projectvoorbeeld   Ontstoffingsinstallatie binnen een korrelfabriek