0318 - 743 100

Electrostatisch filter

De werking van een elektrostatisch luchtfilter is gebaseerd op oplading van de zwevende deeltjes in de afgasstroom. Eerst worden de deeltjes gevangen op de opladingselektrode geladen en later weer afgescheiden op de neerslagelektrode. Door kloppen, trillen of door afspoelen met vloeistof worden de afgevangen deeltjes van de neerslagelektrode losgemaakt en worden afgevoerd.

Voordeel elektrostatisch filter

Zeer kleine deeltjes lasrook of olienevel kunnen worden afgevangen. De zeer lage weerstand over het filter en de open structuur van het filter maken dat de ventilator en motor optimaal gebruikt kunnen worden.

Nadeel elektrostatisch filter: 

Door de hoge elektrostatische spanning op de elektroden treed er ozonvorming op. Ozon is een ongewenst gas op leefniveau.