0318 - 743 100

Glas en aardewerk 

Bij het maken van keramiek toepassingen in de industrie wordt er op grote schaal geglazuurd. Bij dit proces komen zowel stoffen als dampen vrij.

Afzuigsystemen

In het afvangen van glazuurnevel kan op verschillende manieren voorzien worden. Het glazuur wordt meestal aangebracht met een spuitinrichting. Achter de spuit richting dient een vorm van afzuiging gekozen te worden. De afgezogen dampen en stoffen kunnen vervolgens naar een filterinstallatie geleid worden en afgevangen.

Filtersysteem

Omdat er zowel stof als dampen vrijkomen bij het werken met glazuurnevel zijn speciale filterelementen nodig, die naast het stof ook bestand zijn tegen vochtige dampen. Deze hoogwaardige filters moeten met de juiste belasting gekozen en toegepast worden.

Praktijkvoorbeeld:

Projectvoorbeeld   Glaszuurnevel aanbrengen bij een "Potterie"