0318 - 743 100

Gutsrook 

Gutsprocessen geven een aanzienlijke rookontwikkeling. Veelal in combinatie met omgevingen waar tevens zwaar laswerk plaatsvindt. De hoeveelheid gutsrook die vrijkomt is groot en resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid vervuiling. 

Afzuigsysteem

Om gutsrook af te kunnen vangen is een doordacht afzuigsysteem nodig. De afzuiging gaat vaak gepaard met het gezamelijk afvangen van de vrijkomende lasrook. Omdat bronafzuigingen meestal niet wenselijk zijn, worden de oplossingen vaak gezocht in ruimte ventilatie. Met name ons verticale verdringingsysteem is uitermate geschikt om grote hoeveelheden rook op een juiste en effectieve wijze af te voeren.

Filtersysteem

Voor het filteren van gutsrook vrijkomenden bij gutsen van metaal zijn speciale filterelementen beschikbaar en dient een goede doekbelasting gekozen te worden. 

Praktijkvoorbeelden:

Projectvoorbeeld   Gutsen van metaal bij de productie van shovelbakken