0318 - 743 100

Luchtkwaliteitsmeting

"Meten is weten"

Het in kaart brengen, analyseren en beoordelen van bestaande luchttechnische installaties. Of het nu gaat om laagvacuum, hoogvacuum, afzuig-of ventilatiesystemen, de specialisten van LUTEC Luchtechniek hebben alle kennis in huis om uw installaties op effectieve wijze in kaart te brengen.

 

Afzuiginstallatie in kaart brengen

Volgens een vooraf te bespreken aanpak zal de afzuiginstallatie in kaart gebracht worden, waarbij aandacht is voor zowel de mechanische-als luchttechnische toestand van de afzuiginstallatie. Afhankelijk van de situatie wordt het projectteam samengesteld. De resultaten worden overzichtelijk en duidelijk in een rapportage aan u gepresenteerd, waaraan vervolgens conclusies verbonden kunnen worden.

Nulmeting afzuiginstallatie

Mogelijke beweegredenen voor het uitvoeren van een Nul-meting op een bestaande afzuiginstallatie kunnen zijn:

  • uitbreiding
  • Optimalisatie
  • Upgraden