0318 - 743 100

Case studie DTC passend werkklimaat

11 oktober 2017

Case studie DTC passend werkklimaat

Passend werkklimaat voor innovatief bedrijf

Op dit moment vervaardigt DTC meer dan 2.000 unieke onderdelen voor 12 verschillende type passagiersvliegtuigen en business jets. Deze producten komen allemaal uit haar productiefaciliteit met een omvang van 5.000 m2 in Almere. Onder andere vliegtuigbouwers Airbus en Boeing mag zij tot haar klanten rekenen.

Probleemstelling

Het klimaatsysteem in de productiehallen van DTC was niet passend bij haar producten en de uitstraling van het bedrijf. Directeur David Manten speelde al langer met het idee om hierin te investeren voor zijn personeel en productiemachines.De eerste contacten tussen DTC en Lutec werden gelegd in 2016. Op dat moment onderzocht DTC de mogelijkheden tot het reduceren van fijnstof vrijkomend rondom haar productiemachines. Al snel volgde op basis van de expertise bij Lutec een gesprek over het klimaat in de productiehallen en de mogelijkheden om verbeteringen hierin door te voeren.

De huidige manier van ventileren berustte nog op het gebruik van buitenlucht middels ventilatoren in het dak met als groot nadeel het enorme verlies aan energie in de wintermaanden en onvoldoende beheersing van temperaturen.

Oplossing


De verschillende mogelijkheden werden aan de hand van projectvoorbeelden en kosten-/baten analyses door LUTEC aan DTC gepresenteerd. Deze mogelijkheden gespiegeld aan de productieomgeving en de wensen van DTC resulteerde in een totaal systeem, waarmee voorzien wordt in warmteterugwinning, indirect adiabatische- en mechanische koeling.

In totaal zijn drie luchtbehandelingskasten van het type LUTEC AIRTEC HP geïnstalleerd. Elk gekoppeld aan een luchtdistributiesysteem op basis van verdringingsventilatie. Het grote voordeel van verdringingsventilatie is dat de geconditioneerde lucht ingebracht wordt op laag niveau, daar waar de mensen werken en de machines opgesteld staan.

De warmteterugwinning met een zeer hoog rendement zorgt voor een besparing op de energiekosten in de winterdag. In de warme perioden wordt adiabatische koeling gebruikt om koele lucht in te voeren. Het voordeel van adiabatische koeling is dat tegen lage gebruikskosten een aangenaam werkklimaat gerealiseerd kan worden. Deze adiabatische koeling laten we indirect verlopen om te voorkomen dat de luchtvochtigheid ongewenst hoog wordt.

Definitie Adiabatische koeling voor en nadelen
 

Adiabatische koeling berust zich op een natuurkundig principe, waarbij door middel van verdamping van water energie uit de lucht onttrokken wordt. Met als gevolg dat de temperatuur daalt, maar de luchtvochtigheid stijgt.

Door gebruik te maken van een “koude” wisselaar kan dit nadeel tegen gegaan worden. Naast het grote voordeel van de lage gebruikskosten heeft adiabatische koeling nog één nadeeltje; de koeling en het vermogen van de koeling zijn afhankelijk van de weersinvloeden. Met name op die momenten dat de luchtvochtigheid buiten hoog is en er toch behoefte is aan koeling zal deze beperkt zijn. Dit zijn in Nederland toch een aantal dagen per jaar, waarop we middels adiabatische koeling niet het koelvermogen kunnen leveren wat op dat moment wenselijk is.

Om deze reden wordt een mechanische koeling middels energiezuinig warmtepomptechniek
nageschakeld. De koeling is hiermee altijd gegarandeerd, de gebruikskosten worden door het toepassen van hoog efficiënte warmtepompen beperkt. Door de combinatie met indirecte adiabatische koeling ontstaat een totaal concept, waarbij het klimaat optimaal beheerst kan worden tegen de zo laag mogelijke gebruikskosten.

Resultaat

De medewerkers en directeur David Manten zijn zeer tevreden over de nieuwe klimaatbeheersing. Naast dat de temperaturen onder controle zijn, is er ook een aangenaam werkklimaat gerealiseerd.
Door de verdringingsventilatie zijn ook de voorheen duidelijke waarneembare dampen en geuren niet meer aanwezig.

"Dit is het resultaat wat we van tevoren beoogd hadden"
David Manten

Case studie