0318 - 743 100

Intensieve lasactiviteit op 6.000 m²

24 november 2015

Intensieve lasactiviteit op 6.000 m²

Nieuwbouw Vlastuin Rolling Equipment

Bouw van het vierde, en volledig emissievrije verticale verdringingsysteem bij Vlastuin Rolling Equipment gestart.

Verticale verdringing lasrook

Vlastuin Rolling Equipment was ruim acht jaar geleden de allereerste klant waar wij het verticale verdringingsysteem voor het afvoeren van Lasrook hebben geplaatst. Voor dit systeem is indertijd gekozen omdat het lasdraadverbruik, en dus de vervuiling substantieel was, zo rond de 50 Ton per jaar en met deze technologie met extreem weinig ventilatielucht de verlangde achtergrondconcentratie van slechts 1mg per m3 gerealiseerd kon worden. Twee jaar geleden is het volgende systeem geplaatst, aangepast aan de voortschrijdende ontwikkeling die wij in de jaren hebben kunnen doen aan de techniek. Het werd een installatie geplaatst in een bestaande hal waar ongeveer 80 ton lasdraad per jaar wordt verwerkt. Een installatie met geïntegreerde verwarming, hergebruik van restwarmte die vrijkomt bij een laser snijinstallatie en koeling door middel van grondwater.

Opstelling FM 500 Plaatsen FM 500 / AHKS Inblaasroosters FM 500 Fm 500 opstelling

Start werkzaamheden

Vorige week zijn wij gestart met de opbouw van de volgende installatie, te plaatsen in een enorme hal van 6.000 m². De installatie is zodanig ontworpen dat over het volledige oppervlakte van de hal intensief gelast kan worden. Ook deze installatie, met een capaciteit van 120.000 m³/h wordt geplaatst inclusief geïntegreerde verwarming. Helemaal nieuw is de volledig in de filterkast geïntegreerde adiabatische koeling. Daarnaast is de installatie zo ontworpen dat uitsluitend gefilterde lucht naar buiten wordt geblazen en het milieu dus volledig wordt ontzien.  Met één installatie Heeft Vlastuin Rolling Equipment de lasrookafzuiging, de verwarming en de koeling over het volledige oppervlak van de hal zodanig geregeld dat intensief over het gehele oppervlak gelast kan gaan worden.