0318 - 743 100

Lagere grenswaarde lassen RVS

17 november 2016

Lagere grenswaarde lassen RVS

Aangekondigde lagere grenswaarde voor het lassen van roestvast staal

Het is algemeen bekend dat bij uitvoeren van lasprocessen en de daarbij vrijkomende verontreiniging, gezondheidsrisico’s optreden. Hierbij moet in eerste instantie gedacht worden aan problemen met de ademhalingswegen, heesheid en metaaldampkoorts. Op de langere termijn spreken we over diverse vormen van longkanker.

Kanker

Er zijn onderzoeken die aantonen dat lassers een verhoogd risico hebben op longkanker. Bij het lassen komen onder andere de volgende kankerverwekkende stoffen vrij: Lasrook (Al, Mn, Cu, Fe, Mo, Ni, Cr, Co), Chroom (RVS lassen), Nikkel (RVS lassen) en Kobalt.

Roestvast staal

Met name zeswaardig chroom, waar de laatste jaren veel om te doen is geweest (oud defensiemedewerkers, die gewerkt hebben met Chroom VI), geeft een aanzienlijk verhoogd risico op longkanker. Dit zeswaardig chroom komt ook vrij bij het lassen van roestvast staal.

Bij de huidige grenswaarde van 0,1 mg/m3 zou dit resulteren in 50 doden per 1000 werknemers die overlijden aan longkanker als gevolg van blootstelling aan Chroom VI, vrijkomend bij het lassen van roestvast staal.

Nieuwe grenswaarde 2017

De gezondheidsraad heeft op basis van nieuw onderzoek een advies uitgegeven om de grenswaarde voor zeswaardig chroom verder te verlagen naar 0,01 mg/m3. De verwachting is dat deze geadviseerde grenswaarde begin 2017 overgenomen wordt als wettelijke grenswaarde.

Op basis van de handhaving van deze grenswaarde zal de risico-inschatting van het aantal mensen dat overlijdt door blootstelling aan Chroom VI tijdens het lassen van roestvast staal, omlaag gaan naar 4 op de 1000 werknemers.

Voor meer informatie over beheersmaatregelen binnen uw productieomgeving waar roestvast staal verwerkt wordt, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Neem contact met mij op

Bronnen: Toxguide, SZW, BAuA, OSHA en TNO.