0318 - 743 100

Nieuwbouw Blokland

24 juni 2015

Nieuwbouw Blokland

Introductie

Blokland Metaalbewerking heeft besloten een nieuw kantoor en productieruimte met een oppervlakte van circa 5.000 m² te bouwen. Ruim voordat de eerst paal de grond inging is onder andere uitvoerig nagedacht over het toe te passen ventilatie- en klimaatsysteem in deze hal. Centraal stond een aangenaam werkklimaat waarbij de lasrook en oliedampen adequaat afgevoerd worden met geïntegreerde verwarming en koeling. Bovendien waren energieverbruik en milieubelasting belangrijke kenmerken voor de systeemkeuze.

Oplossing

Samen met LUTEC Luchttechniek BV is gekozen voor het systeem van verticale verdringing waarbij direct in de leefzone wordt geventileerd. Hierbij wordt schone, al of niet verwarmde of gekoelde lucht laag ingebracht en de vervuilde lucht naar het dak verdrongen en afgezogen. De vervuilde lucht wordt vervolgens gefilterd en, afhankelijk van de gewenste temperatuur, schoon naar buiten uitgeblazen of terug naar binnen gebracht en zo nodig na behandeld door middel van een geïntegreerde verwarming of adiabatische koeling.

Blokland De eerste paal bij Blokland Overzicht Blokland Duurzaam klimaatsysteem Verticale verdringing

Bij Blokland bleek nog een warmtebron beschikbaar. Bij de motoren van de water snijtafels komt een grote hoeveelheid warmte vrij die goed inzetblaar blijkt.   Deze warmte wordt dan ook als eerste ingezet voordat de gasgestookte verwarming wordt bijgeschakeld. Dit geeft uiteraard direct een mooie energiebesparing. Daarnaast is gekozen voor een luchtkwaliteit meting die als basis dient voor de te ventileren luchthoeveelheden. Doordat er niet overbodig geventileerd wordt, is hiermee een tweede fraaie besparing gerealiseerd.  Als dank voor de energiebewuste keuzes binnen dit totaalsysteem geeft de overheid ook nog een mooie subsidie op verschillende installatiedelen en de koeling.

BIM

De verschillende bouwpartners werden in een vroeg stadium met elkaar in contact gebracht waardoor de diverse disciplines goed op elkaar afgestemd konden worden. Alle tekeningen werden met gebruik making van 3D tekentechnologie over elkaar gelegd waardoor mogelijke knelpunten prachtig herkenbaar werden . Deze manier van virtueel bouwen, ook wel BIMMEN (BIM staat voor Building Information Modeling) genoemd, maakt het mogelijk om binnen het bouwproces alle informatie van verschillende disciplines in een digitaal gebouwmodel centraal te beheren. Deze is continu en direct voor alle partijen beschikbaar. Het grote voordeel is dat fouten in de bouw gereduceerd worden tot een minimum en dat verschillende disciplines gedwongen worden om in vroegtijdig stadium na te denken over allerlei zaken, rekening houdend met elkaars belangen en mogelijkheden.  

De bouw is inmiddels gestart, de eerste paal is officieel een paar weken geleden de grond ingegaan  en aan het eind van het jaar wordt het lintje geknipt en kan  dit prachtige en duurzame gebouw in gebruik genomen worden.

Klik hier voor het Job Report