0318 - 743 100

Nieuwbouw SABA Dinxperlo

18 mei 2016

Nieuwbouw SABA Dinxperlo

Klimaatbeheersing, dampafzuiging en ontstoffing

Voor de juiste werkomstandigheden en veiligheid van de fabriek is een goede stofafzuiging en klimaatbeheersing van groot belang. SABA doet hiervoor wederom een beroep op de kennis en het vakmanschap van Lutec. Twee jaar geleden verzorgde wij al de upgrade en volledige aanpassing van de stofafzuiging in de kitfabriek van SABA. Ook hier werd een combinatie gemaakt tussen de stofafzuiging en de klimaatbeheersing.

ATEX

In tegenstelling tot de kitfabriek is de lijmfabriek volledig ATEX gezoneerd. De hier vrijkomende dampen en te verwerken stoffen zijn explosief gevoelig. De stofafzuiginstallatie zal dan ook volledig gebouwd worden volgens de ATEX richtlijnen, waarbij het filter voorzien wordt van breekplaten en een ontkoppelingssyteem.

Ook de besturing zal volledig volgens de veiligheidsvoorschriften opereren, waarbij de veiligheidsbehoefte van een deel van het proces gekwantificeerd is volgen SIL-2. De risico verlagende functie van deze classificatie geldt voor de procesafzuiging van zowel damp- als stof. 

Zo zal de afzuiging van deze processen volledig bewaakt worden met SIL-2 gekeurde componenten, waarbij ook de gehele keten op zich voldoet aan de kenmerken, die gelden voor SIL-2. Uiteraard is een goed onderhoud- en beheersplan onderdeel van deze veiligheid.

SABA1 Atex afzuiging PI&D Ontwerp afzuiginstallatie Overzicht afzuiginstallatie

Harsstof

Het stofmedium dat afgezogen wordt betreft harsstof. Een stof met zeer lastige filtereigenschappen. Hiervoor wordt het LUTEC Air Line B filter ingezet. Dit filter is voorzien van filterslangen. Filterslangen zijn geschikt voor een hoge stofbelasting en goed afreinigbaarheid. Daar het harsstof plakkerig en kleverig is worden de filterslagen continu automatisch voorzien van een precoat laag als bescherming.