0318 - 743 100

Nieuwe brochure over lasrookafzuiging

13 maart 2018

Nieuwe brochure over lasrookafzuiging

Lasrook is de verzamelnaam voor de fijne stofdeeltjes, gassen en dampen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Directe blootstelling aan deze rook kan irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken. Langduriger blootstelling aan deze stoffen kan zelfs leiden tot verhoogde kans op longkanker.

Lees in de brochure onze duurzame en innovatieve oplossingen voor afzuiging van lasrook in productieruimten. 

Download de vernieuwde brochure Lasrookafzuiging