0318 - 743 100

Persbericht Lastechniek Verbindingsweek 2014

30 oktober 2014

Persbericht Lastechniek Verbindingsweek 2014

Nieuw filter

Het nieuwe filtertype FM wordt anders gebouwd dan een traditioneel filter. Het filter maakt onderdeel uit van een complete luchtbehandelingsmodule en werkt volgens het down-flowconcept wat inhoudt dat de luchtstroom van boven naar beneden gericht. Dit biedt een energetisch voordeel; de verticale lucht- stroom zorgt dat de lasrookdeeltjes mee naar beneden bewegen, waardoor een goede online reiniging mogelijk is. De filterelementen hebben daardoor een lagere vervuilingsgraad.

Verwarming en koeling

De productiehal bij de Vlastuin Groep wordt,  door de installatie die is gebouwd, op temperatuur gehouden door gebruik te maken van de restwarmte van twee verderop opgestelde laserinstallaties. 
De overtollige warmte van de lasers wordt automatisch gebruikt op het moment dat deze beschikbaar en nodig is.