0318 - 743 100

Publicatie Metaalnieuws: Koele lucht duwt lasrook naar boven

13 juni 2007

Publicatie Metaalnieuws: Koele lucht duwt lasrook naar boven

Verticale verdringing is een bekend principe dat bijvoorbeeld al jaren wordt toegepast bij koelinstallaties in de utiliteitsbouw. Esta pakte het principe een aantal jaren geleden al eens op voor het afzuigen van lasrook, maar kwam daar niet lekker uit. Men liet het rusten, maar ging er toch weer verder mee toen er een verzoek kwam van Vlastuin in Kesteren om twee forse hallen, waar in totaal zeker 50 ton lasdraad per jaar wordt verwerkt, te voorzien van een afzuiginstallatie om de MAC-waarde van de lasrook onder de 1 milligram per kubieke meter lucht te krijgen. In dergelijke situaties wordt vaak gekozen voor het push pull systeem, waarbij lucht gelijkmatig verdeeld wordt ingeblazen en stofdeeltjes door meerdere inblaasnozzels richting afzuiging worden gevoerd en afgezogen. Vervolgens wordt de lucht gefilterd teruggevoerd in de hal en met dakventilatoren wordt een deel buitenlucht geventileerd.

Luchtverbruik

Het verbruik van lucht is daarbij enorm. “Dat kun je makkelijk uitrekenen”, vertelt Piet van Keulen, directeur van Esta. “Je kunt er vanuit gaan dat 1 procent van de lasdraad wordt omgezet in lasrook. Bij 50 ton is dat dus 500 kilo. Vermeng je dat met schone lucht dan heb je dus 250.000 kubieke meter schone lucht nodig om aan de norm van 1 procent te voldoen. Bij een push pull systeem kun je een correctiefactor hanteren, maar dan nog kom je uit op 187.000 kubieke meter lucht.” Hoe anders is dat bij verticale verdringing. Daar is voor diezelfde 50.000 kilo lasdraad nog maar circa 20 procent van de deze luchthoeveelheid nodig. Door deze techniek wordt een schone leefzone gecreëerd en de vervuiling in natuurlijke richting (naar boven) afgevoerd. Dat werkt als volgt: langs de wanden van de bedrijfshal wordt een inblaasleiding gemonteerd. Deze wordt voorzien van de benodigde zakleidingen, waarop speciale inblaasroosters worden gekoppeld. De roosters zorgen voor een gelijkmatige toevoer van lucht ter hoogte van de werkvloer, die 2 graden koeler is dan de lucht hoger in de hal. Bovenin de hal wordt een afzuigleiding met dubbel instelbare afzuigroosters aangebracht, zodat gelijkmatige afzuiging wordt bewerkstelligd. De koele lucht die wordt ingebracht, verspreidt zich over het vloeroppervlak. Hierdoor wordt de warme lucht (met de vervuiling) omhoog gedrukt richting de afzuigleidingen. De warmtebronnen in de ruimte bewerkstelligen verticale convectiestromen, die het gehele proces versterken.

Continu proces

De koele lucht wordt, zonder dat de medewerkers daar iets van voelen, met een lage luchtsnelheid heel langzaam in de hal gebracht. Van Keulen: “Je wilt niet blazen en de koele lucht vermengen, maar het onderste deel vullen met schone lucht die de vervuilde warme lucht, die toch al omhoog wil, naar boven duwt. Doordat sprake is van een continu proces, kan die vervuilde lucht niet terug. En het maakt in principe niet uit hoeveel lasrook wordt geproduceerd.”

Download het nieuwsitem