0318 - 743 100

Publicatie vakblad Aluminium Vertikale verdringing lasrook

14 december 2007

Publicatie vakblad Aluminium Vertikale verdringing lasrook

De inademing van lasrook veroorzaakt niet direct klachten, maar de gezondheidsrisico's mogen niet worden onderschat. Heesheid, keelpijn en oogirritaties zijn voorbeelden van acute gezondheidseffecten. De geziondheidswaarde ligt op 1 milligram per m3. Regelmatige inademing van grotere hoeveelheden lasrook kan op langere termijn ernstige klachten geven. Lasrook van roestvaststaal is kankerverwekkend. Door de vertikale verdringingstechniek wordt een schone leefzone gecreeerd. De vervuiling wordt in natuurlijke richting (naar boven) afgevoerd. De werking is als volgt: langs de wanden van de bedrijfshal wordt een inblaasleiding gemonteerd. Deze wordt voorzien van de nodige zakleidingen, waarop speciale inblaasroosters worden gekoppeld. De roosters zorgen voor een gelijkmatige toeveoer van lucht ter hoogte van de werkvloer die 2°C koeler is dan de lucht hoger in de hal. De warme lucht (met vervuiling) wordt hierdoor omhoog gedrukt richting de afzuigleidingen. De warmtebronnen in de ruimte bewerkstelligen vertikale confectiestromen, die het gehele proces versterken. Doordat er sprake is van een continuproces, kan die vervuilde lucht niet terug. Het maakt in principe ook niet uit hoeveel lasrook er wordt geproduceerd. Het vertikale verdringingsprincipe wordt toegepast bij een zeer zware vervuiling van de lucht door lasrook.

Download het nieuwsitem