0318 - 743 100

Service systeem 360

06 oktober 2017

Service systeem 360

Service systeem 360

Wij bieden het Lutec Service Systeem 360 aan om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Ook al is uw installatie door een derde gemonteerd, onze ervaren monteurs zorgen ervoor dat  deze optimaal blijft functioneren. Het doel is het verhogen van de productiviteit en efficiency van uw productieomgeving/-proces in overeenstemming met de geldende ARBO en Milieu eisen. Preventief onderhoud is van groot belang!  Na het onderhoud ontvangt u een onderhoudsreportage, die ook van belang kan zijn voor de verzekering bij calamiteiten.

Meten van stof

Bij twijfel of uw afzuiginstallatie nog voldoet aan de ARBO norm kan Lutec een luchtkwaliteitsmeting voor u uitvoeren die de achtergrondconcentratie analyseert en beoordeelt. De meetapparatuur die Lutec toepast wordt ook door ARBO diensten en het professionele bureau Peutz gebruikt. De meter is inzetbaar binnen een breed spectrum. Verschillende deeltjesgrootten kunnen afzonderlijk van elkaar gemeten en beoordeeld worden. Ook kan onderscheid gemaakt worden tussen respirabel en inhaleerbaar stof.
Na het onderhoud ontvangt u een onderhoudsreportage, zeker van belang om goed “huisvaderschap” aan te tonen.

Voordelen van ons servicesysteem

  • Vastgelegd onderhoudsintervalservicesysteem
  • Optimale werking van de installatie
  • Voorkomen van ongewenste slijtage
  • Reduceren van ongeplande uitval en stilstand
  • Storingsinspectie ter plaatse
  • Recht op storingsbezoek binnen de afgesproken tijd
  • Onderhoudsrapportages
  • Eerste prioriteit bij het inplannen

Voor vragen of om te horen wat de mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie
kunt u contact opnemen: service@lutec.nl of 0318-743100.