0318 - 743 100

Verticale verdringing als optimaal systeem voor lasrookafzuiging; ook voor de kleinere en middelgrote productiehal!

26 juni 2018

Verticale verdringing als optimaal systeem voor lasrookafzuiging; ook voor de kleinere en middelgrote productiehal!

Bij de noodzaak voor afzuiging van bijvoorbeeld lasrook in een productiehal, zijn er meerdere soorten systemen mogelijk. Maar hoe maak je de juiste keuze en welke factoren spelen daarbij een rol? Vaak wordt gedacht dat duurzame, geavanceerde afzuigsystemen als verticale verdringing alleen maar voor de zeer grote productiehallen een goede keuze zijn.  Dat dit systeem ook voor de wat kleinere lashallen zeer geschikt kan zijn, blijkt uit deze case.

LUTEC had een gesprek met Erik Morsink, algemeen directeur van Morsink Constructie in Enter (Twente), over hun keuze voor verdringingsventilatie in hun productie-/ lashal.

Morsink Constructie is een kleine tot middelgrote onderneming met circa 30 medewerkers, actief in het vervaardigen van staalconstructies. Het bedrijf produceert o.a. trappen, hekwerken, bruggen en lateien voor diverse bedrijven. Daarnaast maken ze staalconstructies voor de woning- en utiliteitsbouw en de agrarische sector.

Veelal  voor de wat kleinere werken, maar ook constructies voor grotere bedrijfshallen schuwen zij niet. Zo produceerde en bouwde Morsink recentelijk een hal van 60 meter breed en 160 meter lang voor groente- en fruithandelaar Postuma AGF in IJsselmuiden. Zo’n constructie wordt in een week of 5 neergezet met 3 mensen en een kraanmachinist. “Het vergt wat coördinatie, maar we zetten dat vrij snel en systematisch in elkaar. Als een soort meccano, maar dan van 450 ton!” Aldus Erik Morsink.

Toegenomen werkzaamheden vragen om nieuwe aanpak lasrookafzuiging

"We zien de afgelopen jaren een enorme stijging in de werkzaamheden, en ook de hoeveelheid laswerk is evenredig toegenomen. Aanvankelijk konden we het in onze productiehal nog af met dakventilatoren voor de afvoer van lasrook, maar al snel bleek dit niet meer voldoende om de lucht in de hal binnen de gestelde normen te houden. Ook niet echt comfortabel voor onze medewerkers.“
Dus werd gezocht naar een ander systeem voor afzuiging van de lasdamp. Er werden toen 2 verschillende systemen aangeboden, en uiteindelijk werd gekozen voor een zogenaamd push-pull systeem. Een push pull systeem bestaat uit 2 kanalen die bovenin de hal aan beide lange zijden geplaatst worden. Het ene kanaal (inblaaskanaal) blaast lucht de productieruimte in. De lasrook die vanaf de werkplek(ken) naar boven drijft, wordt door de uitgeblazen lucht naar de tegenoverliggende zijde gestuwd. Daar zuigt het aanzuigkanaal de vuile lucht af naar een filterinstallatie.  

lashal-MorsinkWaar de leverancier in de situatie van Morsink destijds echter geen of te weinig rekening mee had gehouden, was een kraanbaan die op gelijke hoogte bovenin de lashal evenwijdig aan de push-pull kanalen was gemonteerd.  Alhoewel de toenmalige leverancier vooraf een goede werking van het systeem verzekerde, bleek in de praktijk dat het toch niet goed zat met de luchtstroming. De uitgeblazen lucht werd boven in de hal immers “gehinderd” door de kraanbaan. Hierdoor werd de vuile lucht met lasdamp juist terug naar beneden (naar de werknemers) geblazen. En dat was nou net niet de bedoeling… Even werd nog geprobeerd de luchtstroming harder in te stellen, maar toen werden de medewerkers ziek van de tocht. En de lucht bleef vuil.

Advies op maat

Op zoek naar een goede oplossing voor het probleem, werd via de leverancier van de lasbenodigdheden het advies van de specialisten van LUTEC gevraagd. Ook zij constateerden dat het geïnstalleerde systeem nooit goed zou kunnen werken. Na verdere bestudering van de hal en een inventarisatie van de hoeveelheid en soort laswerk (Morsink verwerkt zo’n 12.000 kilo lasdraad per jaar, met nu en dan behoorlijke pieken in het werk) kwam LUTEC met een advies op maat. Om het verschil met het bestaande systeem bij Morsink duidelijk te illustreren, nodigde LUTEC de firma Morsink uit om een eerder door hen gerealiseerd project met een verticaal verdringingssysteem te gaan bekijken. De situatie daar viel bij Morsink zó in de smaak, dat de keuze voor een nieuw systeem snel gemaakt was.

Beleving van de medewerkers als leidraad

Inmiddels draait het door LUTEC geïnstalleerde verticale verdringingssysteem in de hal bij Morsink naar volle tevredenheid: schone lucht, geen tocht en de voorgeschreven waarden ten aanzien van lasdamp worden ruim behaald. En bovenal: de medewerkers ervaren continu een schone, frisse werkomgeving.

Erik Morsink: “En al is er bovenin de hal soms best nog een lichte, grijzige waas, daar waar de mensen aan het werk zijn is de lucht fris en schoon. En dat is waar het om gaat!  Voldoen aan de normen is mooi, maar voor ons waren toch de werkomstandigheden voor onze collega’s van doorslaggevend belang. We hebben goede mensen in dienst, en die moet je koesteren. Het aantal goed geschoolde vakmensen in de metaalsector neemt schrikbarend snel af, dus de mensen die je aan boord hebt, daar moet je goed voor zorgen."

"Een frisse neus halen? Dat doen we hier gewoon TIJDENS het laswerk!
Erik Morsink

Verticale verdringing

Het mooie van het verticaal verdringingssysteem is dat het gekoppeld kan worden aan verwarming en koeling. Morsink overweegt inmiddels om het systeem met een optie voor koeling uit te breiden. Erik: “We werken hier veel met grote platen metaal; als die de hele dag in de zon liggen en vervolgens voor bewerking naar binnen worden gebracht, zijn ze zo heet dat je er een ei op kunt bakken. De lassers lopen al de hele dag in een dikke overall en het werk wat ze doen is ook nog eens knetterheet. Dan is een koele werkomgeving natuurlijk heerlijk.”

LUTEC adviseert in dit geval een systeem met adiabatische koeling . Dit is een systeem gebaseerd op een natuurkundig principe, waarbij water verdampt en de lucht afkoelt. Warme lucht uit de omgevingsruimte wordt door vochtige lamelpakketten geleid. Het vocht verdampt en dit proces onttrekt energie uit de lucht, waardoor temperatuurdaling optreedt.

  verticale-verdringing-schematisch-weergegeven  

(schematische weergave verticale verdringng)

Met dit systeem kun je niet zoals met een airco een vooraf ingestelde temperatuur bereiken, maar het – zeer duurzame – systeem blaast een continue luchtstroom in die zo’n 6-10 graden lager ligt dan de temperatuur buiten. En omdat je alleen maar wat water verbruikt, kent het systeem zeer lage verbruikskosten. Dus, ook voor de wat kleinere bedrijven die willen investeren in luchtkwaliteit en in een prettige werkomgeving voor hun medewerkers, is dit een slimme en duurzame keuze!

Advies over de beste optie voor lasrookafzuiging binnen uw productiehal? Neem vrijblijvend contact op met onze technisch specialisten!

Case study 

Met dank aan:

Morsink Constructie B.V. | Vonderweg 12 | 7468 DC Enter