0318 - 743 100

Verticale verdringing van lasrook met warmteterugwinning van de laser

19 januari 2012

Verticale verdringing van lasrook met warmteterugwinning van de laser

Om de lasrookafzuiging in een  nieuwe bedrijfshal met lasrobots en in de hal met acht handlasplaatsente realiseren is  een verticaal verdringingssysteem voor lasrook gemonteerd.  Voor de verwarming van de hallen is gebruik gemaakt van warmteterugwinning van de lasersnijmachine. De warmte  naar buiten afvoeren zorgt voor een enorme energievernietiging met navenante kosten tot gevolg. Door deze restwarmte in te zetten wordt  een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd.

  • Hal 45 x 20 x5/6 meter- lasrobots-10.000 kg massief lasdraad-MIG lasproces
  • Hal 30 x 20 x 4/6 meter- 8 handlasplaatsen-MIG lasproces koolstofstaal
  • lasermachines- 90.000m3- 35°C
  • bij warmtebehoefte- 20.000m³ warme lucht van de laser- rendement 100%
  • ongeacht lasdraadverbruik-gegarandeerde achtergrondconcentratie <1mg/m25³/8h