0318 - 743 100

Wettelijke Grenswaarde Lasrook

14 juni 2010

Wettelijke Grenswaarde Lasrook

Sinds 2007 zijn de bestuurlijke MAC waarden in Nederland komen te vervallen en hanteert men zogenoemde wettelijke grenswaarden. Voor lasrook geldt vanaf 1 april 2010 een wettelijke grenswaarde van 1 mg/m3 las tijdgewogen gemiddelde over 8 uur.

Deze wettelijke grenswaarde van 1mg/m3 gold al geruime tijd als de toelaatbare gezondheidswaarde, maar is nu wettelijk als grenswaarde vastgesteld. Alle bedrijven in Nederland waar lasactiviteiten plaats vinden dienen een werkomgeving te kunnen bieden aan hun personeel, waarbij deze concentratie niet overschreden wordt.

Niet alleen vanuit het oogpunt van de lasser gezien, die tijdens zij lasactiviteiten vaak voldoende beschermd is, maar ook voor de rest va het personeel dat zich in de werkruimte begeeft dienst zorg gedragen te worden. De lasser is verplicht tijdens zijn lasactiviteiten beschermd te zijn zoals de wetgeving dit voorschrijft, daarbij gebruik makend van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Dit kan variéren van een verbeterde lashelm tot een overdrukhelm met externe luchttoevoer, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden.

Aangaande het overig personeel en de tijd dat de lasser niet met lasactiviteiten bezig is, de lashelm wordt afgezet, dient geademd te kunnen worden in een schone werkomgeving. Hiervoor is een goede ruimte ventilatie van essentieel belang.

LUTEC Luchtechniek is gespecialiseerd in het bedenken en realiseren van oplossingen aangaande bronafzuiging en ruimtelijke ventilatie. Hierbij worden de installaties al geruime tijd uitgelegd op de grenswaarde van 1mg/m3. Afhankelijk van uw situatie wordt gekeken wat de beste systeemkeuze of combinaties van systemen is.

Dit kan variéren van een relatief simpele bronafzuiging tot en met een geavanceerd centraal systeem met complete besturing en geïntegreerde functionaliteiten als verwarming, warmteterugwinning, koeling etc.

  • Bronafzuiging
  • Opmengsysteem (ook wel diluter of mix systeem genoemd)
  • Push Pull installatie (ook wel horizontale verdringing genoemd)
  • Verticaal verdringingssysteem