0318 - 743 100

Afzuiginstallatie plasma snijtafel Afzuiginstallatie plasma snijtafel

De snijrook die ontstaat wordt gefiltert dankzij de bronafzuiging die is aangesloten op de stationaire filterunit, ook voor RVS en alluminium.

Afzuiging plasmastof

Voor de afzuiging van de plasma snijtafel is ervan uitgegaan dat één segment van 3.000 x 1.000mm gelijktijdig afgezogen gaat worden. De kleppen van de overige segmenten moeten goed gesloten zijn waardoor gegarandeerd geen lekkage kan optreden.

Filteren snijrook

De filterunit is buiten opgesteld. De afgezogen en gefilterde lucht kan door middel van handbediende kleppen geheel of gedeeltelijk naar binnen of naar buiten geblazen worden. De filtratiegraad van de installatie is zodanig dat de gefilterde lucht niet meer dan o,1 mg/m3 stof bevat. Ook bij het snijden van RVS of aluminium kan deze lucht naar binnen geblazen worden.

Filterreinigingsysteem

De installatie filtert door de neerwaarts gerichte luchtstroom, via een cycloonkamer, de zwaardere delen uit de vervuilde lucht zonder dat de filters worden belast. De nog in de lucht aaanwezige fijnere stofdeeltjes (staal en slijpschijf) worden met een afscheidingsgraad kleiner dan 99,97% door de 16 verticaal gemonteerde filterpatronen gefilterd. De unit is voorzien van een automatisch werkend filterreinigingssysteem.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen