0318 - 743 100

Klimaatbeheersing lasrook Klimaatbeheersing lasrook

In de nieuwe hal van ca. 5000m2 wordt gelast en zijn draaibanken, freesmachines en laser snijmachines opgesteld.

Introductie

Opdrachtgever Blokland Metaalbewerking beschikt over een hypermodern machinepark. Blokland is al 50 jaar een begrip als toeleverancier op halffabrikatenniveau van ferro en non-ferro delen. De slogan luidt dan ook:"Bij ons draait alles om metaal!" Er is een nieuw kantoor / productieruimte gebouwd met een oppervlakte van circa 5.000 m². Vóór de start van de nieuwbouw is uiteraard nagedacht over het toe te passen ventilatie- en klimaatsysteem in deze hal. Het verticaal verdringingssysteem combineert een aangenaam werkklimaat waarbij de lasrook en oliedampen adequaat afgevoerd worden, met een geïntegreerde verwarming en koeling. Ook energieverbruik en milieubelasting waren belangrijke kenmerken voor de systeemkeuze.

Oplossing

Door de hoeveelheid luchtvervuiling die bij verschillende processen optreedt en de wens om flexibel te kunnen zijn met de opstelling van machines, is gekozen voor een verticaal verdringingssysteem. Bij dit systeem is het mogelijk om een verwarmingsysteem en hergebruik van restwarmte uit andere installaties te integreren. Hierdoor ontstaat een effectief en energetisch verantwoorde installatie. De nadruk ligt op de luchtkwaliteit en het comfort in de leefzone, daar waar mensen zich begeven. Bij verticale verdringing wordt direct in de leefzone geventileerd. Hierbij wordt schone, al of niet verwarmde of gekoelde lucht laag ingebracht en de vervuilde lucht naar het dak verdrongen en afgezogen. De vervuilde lucht wordt vervolgens gefilterd en, afhankelijk van de gewenste temperatuur, schoon naar buiten uitgeblazen of terug naar binnen gebracht en zo nodig nabehandeld door middel van een geïntegreerde verwarming of adiabatische koeling.

Hergebruik warmte

De motoren van de watersnijtafels produceren een grote hoeveelheid warmte die goed inzetbaar is. Deze warmte wordt eerst gebruikt voordat de gasgestookte verwarming wordt bijgeschakeld. Dit levert een mooie energiebesparing op. De luchtkwaliteitmeting dient als basis voor de te ventileren luchthoeveelheden. Op deze wijze wordt er niet overbodig geventileerd en hiermee wordt dus een tweede mooie besparing gerealiseerd.  Als dank voor de energiebewuste keuzes binnen dit totaalsysteem geeft de overheid ook nog een subsidie op verschillende installatiedelen en de koeling.

 

 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen