0318 - 743 100

Lasdampafzuiging  verticale verdringing trailerbouwer Lasdampafzuiging verticale verdringing trailerbouwer

Verticale verdringing om lasdampen af te zuigen bij de productie van trailers. Drie hallen zijn voorzien van dit systeem om lasdampen af te voeren.

Lasdampafzuiging

In drie productiehallen bij de firma Broshuis te Kampen is een verticaal verdringingsysteem voorzien ten behoeve van het afvoeren van de lasdamp. Het systeem zorgt voor een schoonwerkklimaat op leefzone niveau.

Gezond werkklimaat 

De lasintensiteit is dusdanig, dat een effectieve ventilatie een must is, om te komen tot een gezond werkklimaat. Met de installaties voldoet Broshuis aan de huidige normen, die gelden op het gebied van de wettelijk toegestane achtergrondconcentraties lasdamp. 

Lasdraadverbruik

Het lasdraadverbruik bedraagt circa 20 ton lastoevoegmateriaal per productiehal. Dit omgerekend naar lasrookproductie is aanzienlijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen