0318 - 743 100

Ontstoffing productie bestrijdingsmiddelen Ontstoffing bestrijdingsmiddelen

ATEX installaties voor ontstoffing bij het productieproces van bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen

Wie is Denka?

Denka International is fabrikant van kant-en-klare biociden, gewasbeschermingsmiddelen en ongedierte bestrijding in vaste, in vloeibare vorm en in spuitbussen. De producten worden vervaardigd voor zowel de particuliere als de professionele markt. 

De productielocatie van Denka te Barneveld heeft de afgelopen drie jaar een aanzienlijke upgrade ondergaan, waarbij op diverse facetten gestreefd wordt naar optimalisatie en het voldoen aan de laatste stand der techniek. 

Oplossing

Het vervangen van de bestaande afzuiginstallaties behoorde hiertoe. Vooral met het oog op mogelijk explosiegevaar bij het verwerken van haar grondstoffen in relatie tot de huidige ATEX wetgeving, was vervanging van de huidige installaties onvermijdelijk.

LUTEC realiseerde dit vraagstuk, middels drie ontstoffingsinstallaties volledig volgens de ATEX-richtlijnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen