0318 - 743 100

Push-pull installatie afzuiging lasdamp met dakventilatoren Push-pull installatie afzuiging lasdamp met dakventilatoren

Een systeem met dakventilatoren, er wordt voldaan aan de norm van leefzonde van minder dan 1mg/m3/8h

Lasdampen

In de bedrijfshal ( ca. 45 x 24 meter) van Lasbedrijf Verhagen in Schijndel wordt door circa zes personen staal 37 gelast. De ruimtelijke ventilatie is gerealiseerd door het installeren van een Push Pull installatie.

Push Pull installatie 

Aan de kolommen langs één lange zijde van de hal is een kanaal gemonteerd met inblaasroosters, tegenover dit kanaal is aan de tegenoverliggende zijgevel over de gehele lengte van de lasrookdeken een kanaal met afzuigroosters gemonteerd. Via het inblaaskanaal wordt de lucht met behulp van de inblaasroosters naar de tegenoveliggende zijde gebracht en wordt de lasrookdeken naar de afzuigroosters gestuwd. De met lasdamp verontreinigde lucht wordt afzgezogen en naar de centraal opgestelde filterkast geleid waar deze met een filtratiegraad van 99,97% gefilterd wordt. De schone lucht wordt met behulp van de inblaasroosters terug in de ruimte geblazen.

Dakventilatoren

Door deze PushPull installatie voor lasrook en een ventilatie van 1/3 deel buitenlucht door dakventilatoren wordt aan de norm voldaan. Een achtergrondconcentratie in de leefzone van minder dan 1 mg/m3/8h (de gezondheidswaarde die per 1 april jl. verplicht gesteld is) is gegarandeerd. Het aandeel te ventileren buitenlucht is te regelen (afhankelijk van de hoeveelheid lassers) door de twee dakventilatoren die in standen te schakelen zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen