0318 - 743 100

Verdringingssysteem met geïntegreerde verwarming

Het verticaal verdringingssysteem met hierbij geïntegreerde verwarming is aangesloten op de bestaande luchtbehandelingskast bij Boma Staalbouw.

Geïntegreerde verwarming met bestaande luchtbehandelingskast

Bij Boma staalbouw is een verticaal verdringingssysteem voor lasrook geïnstalleerd met geïntegreerde verwarming waarbij de bestaande luchtbehandelingskast is gebruikt. In de werkruimte wordt in twee delen gelast en in één deel gespoten. De lasrook afzuiginstallatie bestaat per haldeel uit twee inblaasleidingen en een grote hoeveelheid vertakkingen waarop speciale inblaasroosters gekoppeld worden. In de nieuwe hal worden regelbare roosters toegepast die, afhankelijk van de warmtebehoefte, automatisch aangestuurd worden. Bovenin de hal zijn diverse afzuigleidingen met dubbel instelbare roosters gemonteerd, zodat een gelijkmatige lasrookafzuiging is gerealiseerd.

Filtering verontreinigde lucht

De afgezogen verontreinigde lucht wordt gefilterd door de filterunit type DUSTEX. Door de techniek van dit systeem kan met een beduidend mindere hoeveelheid buitenluchtventilatie volstaan worden, waardoor aanzienlijk op de energiekosten bespaard wordt!

Verticale verdringing

Door de verticale verdringingstechniek wordt een achtergrondconcentratie in de leefzone gecreëerd die lager ligt dan de gezondheidswaarde van gemiddeld 1Mg/M3/8h. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe eis per 1 april 2010.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen