0318 - 743 100

Verdringingsventilatie Demo-ruimte Verdringingsventilatie Demo-ruimte

Ten behoeve van de nieuwbouwlocatie voor CRC-Evans te Zeewolde werd LUTEC gevraagd haar advies te geven aangaande de lasrookproblematiek.

Met name de zogenoemde "demo-ruimte", waar CRC-Evans intensieve lasprocessen uitvoert en tevens haar klanten ontvangt, vormde een belangrijk vraagstuk.

Probleemstelling

Naast het op juiste wijze kunnen afvoeren van de vrijkomende lasrook en het realiseren van een wettelijk vastgelegde gezondheidswaarde, moet de luchtkwaliteit in de ruimte eveneens een schoon en fris beeld geven bij haar klanten.

Oplossing

Gezien de omvang van de te lassen producten en het toegepaste lasproces, met daarbij de wens om het lasproces goed zichtbaar te houden, maakt het toepassen van een brongerichte afzuiging vrijwel onmogelijk en niet haalbaar.

In dergelijke situaties, waarbij de lasintensiteit op bepaalde momenten zeer hoog is en een bronafzuiging niet mogelijk is, volstaat enkel een zeer effectieve vorm van ventilatie. Schone verse lucht dient ingebracht te worden en vervuilde lucht dient zo snel mogelijk afgevoerd te worden uit de ruimte.

Verdringingsventilatie is hiervoor bij uitstek de beste manier van ventileren. De schone verse lucht wordt laag op leefniveau met een ondertemperatuur ingebracht, hiermee verspreid deze zich over de vloer en drukt de vervuilde warme lucht naar boven. Bovenin de hal wordt een afvoerleidingsysteem voorzien dat de vervuilde lucht afvoert naar een centraal opgestelde filtereenheid. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen

Gerelateerde producten

Filter-en ventilatieunit FM 100

Filter-en ventilatieunit FM 100

Centraal filter- en ventilatieunit FM 100 is een modulair op te bouwen filter. De filterunit is z...

Lees verder