0318 - 743 100

Verticaal verdringingssysteem lasdamp

In een lashal waar zware lasprocessen plaats vinden is een FM 500 filterinstallatie met luchtbehandeling voorzien. De installatie filtert de lucht en de in de lucht aanwezige lasdamp. Daarna wordt er verse lucht toegevoerd en wordt de behandelde lucht desgewenst verwarmd.

Verdringingsventilatie

Verdringingsventilatie is zeer effectief voor het bestrijden van de vrijkomende lasdampen en overige vervuilingen in een lashal. Door de hoge efficiency kan met een beduidend lager luchtvolume zorggedragen worden voor een zeer schone werkomgeving.

Bij verdringingsventilatie verblijft de lucht niet langer in de ruimte dan noodzakelijk en wordt de aanwezige vervuiling zo snel mogelijk afgevoerd. 

FM 500 modulair filter met AHS luchtbehandeling

De FM 500 is een filterinstallatie met een filteroppvlak van 500 m², opgebouwd uit 5 losse modules volgens een modulaire bouwwijze en gekoppeld aan een AHS 300. De AHS module zorgt voor verdere behandeling van de lucht nadat deze gefilterd is. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Offerte aanvragen