0318 - 743 100

Lasrook Verticale verdringing Verticale verdringing

Bij verticale verdringing wordt de lucht ter hoogte van de vloer met zeer lage snelheid en een temperatuur net onder de ruimtetemperatuur ingebracht. Deze lucht gaat zich daardoor over de vloer verspreiden. De aanwezige warme lucht stijgt hierdoor op, waarbij warmtebronnen (lassers) tevens opstijgende convectiestromen veroorzaken die hun lucht uit de koelere luchtstroom op de vloer onttrekken waardoor het systeem versterkt wordt. De warme vervuilde lucht wordt weggedrukt richting de boven in de hal gemonteerde afzuiging. Hierdoor wordt in de leefzone een gebied gecreëerd met uitsluitend schone lucht!

Verticale verdringing en klimaatbeheersing

Het verticale verdringing systeem is een geavanceerd systeem waarbij klimaatbeheersing veelal geintegreerd wordt. De ventilatie van een lashal en eventueel gewenste verwarming of koeling kunnen eenvoudig geintegreerd worden. Het geheel wordt aangestuurd middels een PLC besturing met intelligente software, waarbinnen tevens energiebesparende functies zijn geintegereerd.

 
Filter-en ventilatieunit FM 100

Filter-en ventilatieunit FM 100

Centraal filter- en ventilatieunit FM 100 is een modulair op te bouwen filter. De filterunit is z...

Lees verder

Integratie van verwarming

Bij het aanbrengen van een verticaal verdringingsysteem wordt zowel een goede luchtverdeling qua inblaas als ook de afzuiging voorzien. Door deze fraaie wijze van luchtverdeling en door het toepassen van speciale inblaasroosters als mede een aanpassing op de besturingstechniek is het systeem geschikt te maken om de algehele hal verwarming te integreren. Doordat het luchtverdeelsysteem al aangelegd is voor het verkrijgen van een goede luchtkwaliteit kan de verwarming tegen beperkte meerinvestering geintegreerd worden.

Integratie van koeling

Koeling is uitermate geschikt om te combineren met verdringingsventilatie. De lucht wordt onderin de hal, daar waar de mensen werken en verblijven ingebracht. De gekoelde lucht komt dan ook direct beschikbaar aan het gebied daar waar de behoefte is. Met name in hogere productiehallen is dit de enige wijze om op een betaalbare manier koeling van de hal te realiseren.  Door de kiezen voor een duurzame manier van koelen door bijvoorbeeld bronkoeling of adiabatische koeling kan tegen gunstige gebruikskosten voorzien worden in koeling van een lashal. 

Projectvoorbeelden:

Projectvoorbeeld 1   Zware lasapplicatie met veel lasrook als ook gutsen
Projectvoorbeeld 2   Verticale verdringing met geintegreerde verwarming
Projectvoorbeeld 3   Verdringingssysteeem verwarming en bronkoeling