0318 - 743 100

Luchtkwaliteitsmeting

Het continu meten en monitoren van de luchtkwaliteit. Met behulp van de juiste apparatuur en log-applicaties wordt gedurende een bepaalde periode een beeld gevormd van de luchtkwaliteit in de werkomgeving.

De resultaten worden gepresenteerd in een rapportage die gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden.De luchtkwaliteitsmetingen maken veelal deel uit van servicecontracten, waarbij periodieke controle plaats vindt op de luchtkwaliteit bij diverse klanten van LUTEC Luchttechniek.

Luchtkwaliteitsmetingen in de industrie

.Voorbeelden van industrieën waar metingen verricht worden:Luchtkwaliteitsmeting

  • Metaalbranche, lasrookconcentraties
  • Polyester verwerkende industrie, styreen
  • Steenverwerkende industrie, mineraalstof

 

Resultaten bij luchtkwaliteitsmetingen

De resultaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om te beoordelen of voldaan wordt aan de geldende MAC waarden(maximaal aanvaardbare concentratie). De MAC waarden worden voor gassen aangeduid in ppm (parts per million) voor vaste stoffen is de eenheid mg/m3. In 2007 zijn de bestuurlijke MAC waarden komen te vervallen en is een deel van de "oude" MAC"s opgenomen in de nieuwe wettelijke grenswaarde.

Waardes bij luchtkwaliteitsmetingen

De MAC waarde wordt aangeduid in MAC-ttg of MAC-C waarbij de ttg een tijdgewogen gemiddelde is en de MAC-C een plafondwaarde. De MAC-ttg mag overschreden worden mits deze gecompenseerd wordt in de loop van de dag. De MAC-C mag niet overschreden worden.