0318 - 743 100

Luchttechniek

Luchttechniek en gezondheid

Het is riskant om werknemers bloot te stellen aan gevaarlijke stoffen . Op basis van de Arbo-wet dient de werkgever een beleid te voeren dat risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk uitsluit.

Een goede luchttechniek kan veel problemen voorkomen. Er sterven naar schatting jaarlijks 74 000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Dit betekent dat tienmaal zoveel sterfgevallen worden veroorzaakt door gevaarlijke stoffen als door ongevallen op het werk.

Lutec Luchttechniek biedt vele oplossingen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen door:

A: Het wegnemen van de oorzaak (de bron)
B: Het afschermen van de bron door ventilatietechnieken
C: Het scheiden van mens en bron
D: Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Luchttechniek en luchtkwaliteitsmetingen

LUTEC luchttechniek kan met behulp van goede apparatuur en log applicaties gedurende een bepaalde periode een beeld geven van de luchtkwaliteit in de werkomgeving. De luchtkwaliteitsmetingen maken vaak onderdeel uit van servicecontracten. Bij diverse klanten heeft Lutec luchttechniek resultaten in rapportages verstrekt zoals in de metaalbranche, polyester verwerkende industrie en de steenverwerkende industrie. De resultaten van de  metingen kunnen door Lutec luchttechniek worden gebruikt om te beoordelen of wordt voldaan aan de geldende MAC waarden ( maximaal aanvaardbare concentratie).

Luchttechniek en industriële ventilatie

Omdat de ventilatie een vak apart is heeft Lutec luchttechniek hiervoor specifieke oplossingen. Deze oplossingen staan voor een duurzame investering en een gezond werkklimaat. Afhankelijk van de situatie biedt LUTEC Luchttechniek diverse systemen of combinaties van systemen met als doel een optimaal leefklimaat in de bedrijfshal. Van lichte tot zeer zware vervuiling belangrijk is dat de toegepaste luchttechniek  het klimaat beheerst. De systeemconcepten kenmerken zich in de functionaliteiten zoals: ventilatie, warmteterugwinning, verwarming, filtering, koeling en geurbestrijding. Lutec luchttechniek stemt de wensen,  voorschriften en wettelijke eisen af op de situatie. De luchttechniek en de industriële ventilatie resulteren uiteindelijk in een passend totaalconcept.