0318 - 743 100

Stofafzuiging

Stofafzuiging;  wat u erover moet weten!

Stofafzuiging: maar wat is stof?

BetonstofStof bestaat uit zichtbare en onzichtbare, zwevende deeltjes en delen vaste materie. Hoe groter de deeltjes zijn, des te minder zweven ze door de ruimte. Zijn de deeltjes heel klein zoals bij metaalstof, blijft het in de lucht hangen en vallen ze niet naar beneden. Een goede stofafzuiging is belangrijk, maar eerst is het belangrijk het stof te beoordelen in welke mate het de gezondheid kan bedreigen. Bij een advies voor stofafzuiging speelt de chemische samenstelling van de stofdeeltjes een onderscheidende rol.

Stofafzuiging en de grenswaarde:

kunststofstof afzuiging met afzuigarmDe definitie van grenswaarde is een concentratieniveau van gas, damp, aerosol of vezel van stof in de lucht op de werkplek. De gezondheid van de werknemers en hun nageslacht wordt zoveel mogelijk gehanteerd als uitgangspunt bij de vaststelling van deze waarde. De grenswaarden worden gehanteerd door overheid en bedrijfsleven bij toetsing van blootstellingsniveau’s en bij de beoordeling van de arbeidsomstandigheden. Bij het ontwerpen van een installatie voor stofafzuiging en bij het bewaken van emissiebronnen vormen grenswaarden een richtlijn voor het minimaal te bereiken beschermingsniveau.

Grenswaarden voor stofafzuiging zijn geen absolute blootstellingsgrenzen, maar tijdgewogen gemiddelden over acht uur, aangeduid met TGG-8u. Binnen deze periode van acht uur kunnen concentratieniveaus voorkomen die hoger zijn dan de grenswaarde als getal, mits deze hogere waarden worden gecompenseerd door lagere waarden waardoor het acht-uur-gemiddelde niet wordt overschreden.

Ook kan bij een grenswaarde sprake zijn van een ceiling-waarde (plafondwaarde), deze wordt aangeduid met de letter C. Dit is een absolute blootstellingsgrens die niet mag worden overschreden, een goede stofafzuiging is dan noodzakelijk.  Soms wordt de ceiling-waarde vertaald in een 15 of 30 minuten tijdgewogen gemiddelde grenswaarde.
In een aantal gevallen wordt ter voorkoming van hoge blootstellingsniveaus gedurende korte tijd (de zogenoemde piekblootstellingen) een grenswaarde als 15 minuten tijdgewogen gemiddelde vastgesteld; aangeduid met TGG-15min.

Stofafzuiging en gezondheid:

Mineraalstof bij slijpen natuursteenHet contact met stof kan alleen een bron van ziekte worden als de concentraties heel hoog zijn en de deeltjes klein genoeg zijn om in de neus of zelfs in het achterste van de longen door te dringen. Ook is de vorm van het stofdeeltje bepalend of het al dan niet kan binnendringen. Stof wat giftige stoffen bevat is natuurlijk altijd slecht voor de gezondheid. Een deskundig advies voor stofafzuiging is belangrijk voor u en de medewerkers. Onze deskundige specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden van stofafzuiging binnen uw bedrijf.

Stofafzuiging: Overzicht grenswaarde stoffen

Bekijk het Overzicht grenswaarde stoffen.